Archive

Posts Tagged ‘sebze meyve alzhemier’

Günlük Sebze – Meyve Tüketimi Bilişsel Performansı Etkiliyor

September 9th, 2009 Comments off

Heinrich-Hein Üniversitesi (Düsseldorf, Almanya), Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Enstitüsü’nde 193 yetişkin sağlıklı deneklerle yapılan bir çalışma günlük sebze – meyve tüketimi ile antioksidant miktarı ve bilişsel performans arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor. Sebze – meyve tüketimi yüksek (ortalama 400 g.) deneklerin hem antioksidant düzeyleri yüksek olmakla kalmıyor aynı zamanda, daha az tüketimde bulunan (ortalama 100 g) deneklere kıyasla yüksek bilişsel performansa sahip oluyorlar. Araştırmanın bulguları, özellikle ilerki yaşlarda karşılaşılabilecek Alzheimer gibi, bilişsel performansı olumsuz etkileyen hastalıkların ortaya çıkma ihtimali düşürme olasılığını gösterdiği için çok önemli. Diğer bir ifadeyle, yeme alışkanlıklarımızın gelecekte karşılaşabileceğimiz zihinsel sorunlarla ilişkisi olabilir.

Araştırmayı okuyanları, zihinsel süreçleri ve performans gibi karmaşık bir yapının sadece beslenme gibi tek bir değişkene bağlı olarak değişmeyeceği konusundaki şüphelerini saklı tutmasını öneririm. Tabii ki beslenmenin yanında diğer pek faktör bizim bilişsel performansımızı etkiliyor ancak sağlık açısından her zaman önerilen sebze – meyve tüketimimizi bu ek bilgiler doğrultusunda yeniden gözden geçirmek ve yeme alışkanlıklarımızı – eğer gerekiyorsa – sağlıklı bir hale getirmek, daha kaliteli bir yaşam için iyi bir başlangıç olarak görünüyor.

Kaynak: Polidori MC, Pratico D, Mangialasche F, Mariani E, Aust O, Anlasik T, Mang N, Pientka L, Stahl W, Sies H ve Nelles G. (2009). High fruit and vegetable intake is positively correlated with antioxidant status and cognitive performance in healthy subjects. Journal of Alzheimer’s Disease, 17(4), 8-14.

Araştırmanın Science Daily‘de çıkan özeti için lütfen burayı seçiniz.